top of page

CRKBO certificaat


Harry werkt is CRKBO gecertificeerd. Harry Werkt is ingeschreven in het docentenregister, onder de naam Harry Werkt te Zwolle. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten.

In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten. Samen met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunt u Harry met een gerust hart inzetten op uw onderwijslocatie.

Recente berichten
Archief
bottom of page